ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਠ

ਕਾਇਯੋਟੋ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਦੀ.

ਕੀਵਰਡਸ: ਕਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਟੈਕਸਟ, ਪੂਰਾ, ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ, ਸੀਓ 2

ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਇਹ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਦਲ,

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,

ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ,

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਾਦ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ,

ਬਰ੍ਲਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 1 / CP.1 ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ,

ਹੇਠ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ:

ਲੇਖ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ XNUMX ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:

1. "ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ.

2. "ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਲਯੁਗਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਮਈ 9 1992 ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

3. “ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। .

". “ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 4 ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ .ਜੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1987 ਸਤੰਬਰ, 16 ਨੂੰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ andਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

5. "ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

6. "ਪਾਰਟੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ.

". "ਅਨੈਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ Annex I ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲੇਖ 7, ਪੈਰਾ 2 (ਜੀ).

ਲੇਖ 2

1. ਅਨੇਕ -3 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ, ਆਰਟੀਕਲ XNUMX ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾable ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:

ੳ) ਲਾਗੂ ਅਤੇ / ਜ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੇਠ:

i) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ relevantੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ energyਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ;

ii) ਮੌਨਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ; ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ;

iii) ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾable ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ;

(iv) ਖੋਜ, ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ sourcesਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ;

(v) ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿ dutyਟੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ. ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;

vi) ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਜ ਨਾ ਆਟਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ;

vii) ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ Montreal ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ;

viii) ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ energyਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਮੀ;

(ਅ) ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਲੇਖ ਦੇ 2, ਪੈਰਾ 4 (ਈ), ਉਪ-ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ (i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ. ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਫਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ. ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ.

2. ਅਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਕਰ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ.

An. ਅਨੁਸ਼ਾਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਪੈਰਾ 8 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖ 4 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ. ਇਸ ਨੂੰ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

If. ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 4 (ਏ) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ.

ਲੇਖ 3

1. ਅਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ' ਤੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਜਨਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ੍ਰਮ ਏ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨੈਕਸ B ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ 2008 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2012%.

2. ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ. 1990 ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੁੱਬਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ inੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

This. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨੇਕ -4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ 1990 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ. ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ alੰਗਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਮਾਨਵ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ, ਉਪ-ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ 5 ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਨਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

5. ਅਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਅਵਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 9 / ਸੀ.ਪੀ.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 1990 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

6. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ,, ਪੈਰਾ 6, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਐਨ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.

E. ਸਾਲ missions limit to to ਤੋਂ from 7 from to ਤੱਕ, ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੇਕ-in ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਨਕੇਕਸ ਬੀ, ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਜੇਨਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 2008 ਵਿਚ, ਜੋ ਐਨਕੇਕਸ ਏ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰਾ 2012 ਉੱਪਰ, ਪੰਜ ਨਾਲ ਗੁਣਾ. ਅਨੁਪ੍ਰਾਪਤ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ 1990 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਰਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਜਨਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, 5 ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

8. ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਇਡ੍ਰੋਫਲੋਯਰੋਕਾਰਬਨਜ਼, ਪਰਫਲੂਓਰੋਕਾਰਬਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 1995 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 7 ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ.

9. ਅਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ B ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 7, ਪੈਰਾ 21 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 1 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾਖੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

10. ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ.

11. ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ.

12. ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਮੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.

13. ਜੇ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੇਕ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਵਧੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ.

14. ਹਰੇਕ ਅਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸੇਸ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲੇਖ 8, ਪੈਰੇ 9 ਅਤੇ 4 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ decisionsੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਲੇਖ 4

1. ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਜਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੇਕਸ ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨੀਕਸ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਖ of ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਲੋਬਲ geoengineering

2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

Such. ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਲੇਖ,, ਪੈਰਾ 3 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ.

4. ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ frameworkਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ compositionਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਇਸ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬੱਧ ਹੋਣ ਤੇ. ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਲੇਖ 3 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

5. ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੰਚਤ ਕੁੱਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.

6. ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ frameworkਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ, ਵਿਚ. ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ. ਨਿਕਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ.

ਲੇਖ 5

1. ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵ-ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ .ਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ologiesੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ methodੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ adjustੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ' ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ relevantੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ theseੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੋ. Methodੰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਲੇਖ 3 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

3. ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਜਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਏਨੇਕਸ ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ' ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ relevantੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾ warਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ whereੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰੋ. ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੇਖ 3 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਲੇਖ 6

1. ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਕਾਸ ਕਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਜਨਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਬਸ਼ਰਤੇ:

a) ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

ਅ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕੱovੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

ੲ) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕਾਈ ਜੇ ਇਹ ਲੇਖ 5 ਅਤੇ 7 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਡੀ) ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖ 3 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

2. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ.

3. ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ .

If. ਜੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੇਖ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਕਾਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.

ਲੇਖ 7

1. ਅਨੇਕਸ I ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਜਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

2. ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

An. ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ. ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ frameworkਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਾ 2 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ.

This. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨ IX ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ.

ਲੇਖ 8

1. ਅਨੇਕ -7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ. ਲੇਖ 7, ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੇਕ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ 7, ਪੈਰਾ XNUMX ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

2. ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

3. ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

This. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ relevantੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ.

Imp. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਉਚਿਤ ਸਮਝੇਗੀ:

()) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ article ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ;

ਅ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾ 3 ਹੇਠ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ.

Above. ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 6 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ.

ਲੇਖ 9

1. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ reviewsੁਕਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2, ਪੈਰਾ 4 (ਡੀ), ਅਤੇ ਲੇਖ 2, ਪੈਰਾ 7 (ਏ) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ appropriateੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ.

2. ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ. ਨ੍ਯੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ.

ਲੇਖ 10

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1, ਪੈਰਾ 4 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾ commit ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਪੈਰੇ 3, 5 ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 4:

ਏ) ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ relevantੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਕਾਂ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਸਮਾਈ. ਮੌਂਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੈਲੰਡਰ

ਅ), ਤਿਆਰ ਲਾਗੂ, ਪਬਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ;

i) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ,ਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ climateੰਗਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ aptੰਗ ਨਾਲ adਲਣਗੀਆਂ;

(ii) ਅਨੁਛੇਦ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਲੇਖ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ; ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਪਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. , ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਕ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ;

(ਸੀ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ alੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ appropriateੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਰਵਜਨਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;

(ਡੀ) ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲੇਖ 5;

()) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ appropriateੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਸਮੇਤ. , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ' ਤੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡਮੈਂਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੇਖ 6 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ;

f) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ;

g) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ,, ਪੈਰਾ this ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ.

ਲੇਖ 11

1. ਆਰਟੀਕਲ 10 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 4, ਪੈਰਾ 5, 7, 8, 9 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੀਆਂ.

2. ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੀ ਵਿਕਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ:

()) ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ,, ਪੈਰਾ ((ਏ) ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਲੇਖ 1 (ਏ) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;

(ਅ) ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ predੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ amongੁਕਵੇਂ ਬੋਝ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ decisionsੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ operatingਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਸ ਪੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਿatਟੈਟਿਸ ਮਿ mutਟੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ.

Develop. ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਵੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ.

ਲੇਖ 12

1. "ਸਾਫ਼" ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ.

2. "ਸਾਫ਼" ਵਿਕਾਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾable ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

3. ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ:

()) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੇਕਸ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਕਾਸ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

(ਅ) ਅਨੁਛੇਦ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਕਾਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨਿਕਾਸ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

“. "ਸਾਫ" ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ “ਸਾਫ਼” ਵਿਕਾਸ mechanismਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5. ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ:

ੳ) ਵਲੰਟਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ;

ਅ) ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ, ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਭ;

c) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ.

6. "ਸਾਫ਼" ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰੂਰੀ.

7. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ.

8. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ.

9. ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ ਏ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਾਫ" ਵਿਕਾਸ ਦੇ theਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਕਾਸ ਕਮੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਚ ; ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

10. ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਰੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਅਵਧੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਲੇਖ 13

1. ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ.

2. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਧਿਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ।

When. ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ.

4. ਇਸ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਿਯਮਿਤ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕਸਰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

()) ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ;

(ਅ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ para, ਪੈਰਾ ((ਡੀ) ਅਤੇ ਲੇਖ,, ਪੈਰਾ 2, ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਟੋਕਾਲ;

c) ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ meansੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ;

ਡੀ) ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ;

()) ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ implementੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ;

f) ਕਿਸੇ ਇਹ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰ ਬਣਾਓ;

(ਜੀ) ਇਹ ਲੇਖ 2, ਪੈਰਾ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;

H) ਇਹ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;

(i) ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;

j) ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ.

5. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਿ mutਟੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ.

The. ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ.

7. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ.

8. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ Energyਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ. ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 5 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਭਾਵਤ ਨਤੀਜੇ?

ਲੇਖ 14

1. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.

2. ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦਾ ਪੈਰਾ 8 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਲੇਖ ਦਾ ਪੈਰਾ 3, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਮਿatਟੈਟਿਸ ਮਿ mutਟੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ.

ਲੇਖ 15

1. ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਅਤੇ 10 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੂਹ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਮਿatਟੈਟਿਸ ਮਿ mutਟੈਂਡਿਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ.

2. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ.

3. ਜਦੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਅਤੇ 10 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿureauਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ.

ਲੇਖ 16

ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ismsਾਂਚੇ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ.

ਲੇਖ 17

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰੂਪਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਨੇਕਸ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਲੇਖ 18

ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ investigatingੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ mechanਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ. ਜੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਾਂਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ.

ਲੇਖ 19

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਮਿatਟੈਟਿਸ ਮਿ mutਟੈਂਡਿਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ.

ਲੇਖ 20

1. ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

2. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਪਾਠ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

3. ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੋਧ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ.

4. ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ. ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਕੋਈ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨੱਬੇਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ.

The. ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਬੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੇਖ 21

1. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਦ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨੇਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ.

2. ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ Annexes ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ Annexes ਅਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

This. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਨੇਕਸ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪਾਠ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਨੇਕਸ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

The. ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਨੇਕਸ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਮ ਰਿਜੋਰਟ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ.

5. ਅਨੇਕ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਨੇਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ and ਅਤੇ with ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਾਜ਼ੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਬੇਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕ withdrawalਵਾਉਣ.

If. ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਨੇਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਫੋਰਸ.

7. ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕਸ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਨੁਕ੍ਰਾਸ ਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। .

ਲੇਖ 22

1. ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੇਠਾਂ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੈ.

2. ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ.

ਲੇਖ 23

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਹੈ।

ਲੇਖ 24

1. ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਇਹ 16 ਮਾਰਚ 1998 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 1999 ਤੱਕ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

Any. ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਦੱਸ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਦੱਸ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਰਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

Their. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਲੇਖ 25

1. ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਵੀਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਬੇਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਨੁਪ੍ਰਾਪਤ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1990 ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55% ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ.

2. ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, "ਅਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 1990 ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਲਯੂਮ" ਐਨੇਕਸ I ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ.

Each. ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 3 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਬੇਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ.

This. ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.

ਲੇਖ 26

ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਲੇਖ 27

1. ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ depositary.

2. ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ' ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ.

3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਹੀ.

ਲੇਖ 28

ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਮੂਲ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੈਕਸਟ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਹਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ.

ਸੱਤ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਇਯੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਨੱਬੇ.

ਗਵਾਹ ਸ਼ੇਖੀ ਹਸਤਾਖਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੱਗੇ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਰਜ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ.

ਅੰਤਿਕਾ A

ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ

ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2)
ਮੀਥੇਨ (CH4)
ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ (N2O)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
perfluorocarbons (PFCs)
ਗੰਧਕ hexafluoride (SF6)

ਸੈਕਟਰ / ਸਰੋਤ ਵਰਗ

ਊਰਜਾ

ਬਾਲਣ ਬਲਨ

.ਰਜਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਆਵਾਜਾਈ
ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ
ਹੋਰ

ਇੰਧਨ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਿਨਕਾਸ

ਠੋਸ ਇੰਧਨ
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ
ਹੋਰ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜ

ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦ
ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ
ਧਾਤੂ ਉਤਪਾਦਨ
ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ
ਹੈਲੋਜੀਨੇਟਿਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਹੈਲੋਜੇਨੇਟਿਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਖਪਤ
ਹੋਰ

ਸੌਲਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ

enteric fermentation
ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਰਾਈਸ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤੀ
savannas ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਫੀਲਡ ਬਲਦਾ
ਹੋਰ

ਰਹਿੰਦ-

ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ Landfilling
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ
ਹੋਰ

ਅੰਤਿਕਾ B

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਮੀ
ਜ ਨਿਕਾਸੀ ਕਮੀ
(ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਅਵਧੀ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)
ਜਰਮਨੀ 92
108 ਆਸਟਰੇਲੀਆ
92 ਆਸਟਰੀਆ
ਬੈਲਜੀਅਮ 92
ਬੁਲਗਾਰੀਆ * 92
ਕੈਨੇਡਾ 94
92 ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਕਰੋਸ਼ੀਆ * 95
ਡੈਨਮਾਰਕ 92
ਸਪੇਨ 92
ਐਸਟੋਨੀਆ * 92
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ * 100
ਰੂਸ 92
ਜਰਮਨੀ 92
ਗ੍ਰੀਸ 92
ਹੰਗਰੀ * 94
Ireland 92
ਰਿਕਿਯਵਿਕ 110
ਇਟਲੀ 92
ਜਪਾਨ 94
ਲਾਤਵੀਆ * 92
ਲਿੱਨਟੈਂਸਟੇਂਨ 92
ਲਿਥੂਆਨੀਆ * 92
ਲਕਸਮਬਰਗ 92
ਮੋਨੈਕੋ 92
ਨਾਰਵੇ 101
New Zealand 100
ਜਰਮਨੀ 92
ਸਵੀਡਨ * 94
ਪੋਰਟੁਗਲ 92
ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ * 92
ਰੋਮਾਨੀਆ * 92
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ 92
ਸਲੋਵਾਕੀਆ * 92
ਸਲੋਵੇਨੀਆ * 92
ਸਵੀਡਨ 92
ਪੋਰਟੁਗਲ 92
ਯੂਕਰੇਨ * 100

________________________

* ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼.

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *