ਬਲਨ ਸਮੀਕਰਨ

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:

ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਲਨ ਦੇ ਬਲਨ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ.

ਹੋਰ: forum ਬਲਨ 'ਤੇ

ਅਸੀਂ ਅਲਕਨੇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲਣ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

CnH(2n+2) + (3n+1)/2*(O2+3.76N2) –> nCO2 + (n+1)H2O+(3n+1)/2*3.76N2

ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) ਪੂਰਨ ਬਲਨ ਸਮੀਕਰਣ ਦਾ ਖੰਡ ਅਧਿਐਨ:

ਸੀਐਨਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ.
ਗੈਸ ਦਾ 1 ਮਾਨ
ਚਲੋ CnH ਬਾਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਨਕੀਕਰਨ (2n + 2) ਦੇ ਬਲਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਣ ਕਰੀਏ.

ਪਿਛਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
CO25 ਦਾ 2n L
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ (ਐੱਨ + ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ) ਐਚ.ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਐੱਲ
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ (ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.ਐੱਨ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.) / ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.25n + 25 (n + 1) + 25 (3n + 1) / 2 * 3.76 = 25 (7.64n + 2.88) = 191 n + 72 L ਗੈਸ ਆਓ.

ਨੋਟ: ਐੱਨ ਐਕਸ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਲਈ ਐਕਸ ਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਐਲ ਐਚਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸਓ ਦੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਐਨ ਐਕਸ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਦੇ ਐੱਲ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਮੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬਲਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ.

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਕਾਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ:

25n / (191n + 72)% CO2
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ (ਐਨ + ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.) / (ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.ਐੱਨ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ)%
(25(3n+1)/2*3.76)/(191n+72) % de N2

25 ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ.

ਇਹ ਇਕ ਪੂਰਨ ਬਲਨ (ਸੀਓ ਜਾਂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ) ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ (Nox ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ.

ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) ਪੂਰਨ ਬਲਨ ਸਮੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ:

ਆਓ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਕਰਣ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ.

[CO2]=12+2*16=44 g/mol
[ਐਚਐਕਸਐਨਐਮਐਕਸਐਕਸ] = ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ * ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ + ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ = ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ x / ਐਮਓਐਲ
[N2] = 2 14 * = 28g / molਐੱਨ ਐਕਸ ਐਨ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐਕਸ ਤੇ ਗਣਨਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਲਨ (ਨੋਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਅਯੋਗ ਗੈਸ ਹੈ.

ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ:
CO2 ਲਈ: 44n
ਐਚਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸਐਕਸ ਲਈ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ (ਐਨ + ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ)

ਗੈਸੋਲੀਨ (ਸ਼ੁੱਧ ਓਕਟਨ) ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. n = 8
[C8H18] = 8 * 12 + 18 * 1 = 114 g / mol.
ਮਾਸ CO2 ਖਪਤ ਮਾਨਕੀਕਰਣ octane ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: * 44 8 352 = g.
ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਓਕਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਚਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸਐਕਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਇਹ ਹੈ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ (ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ + ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) = ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ.
CO2 ਦੇ ਰੀਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 352 / 114 3.09 =

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਧਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ CO2 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.

ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਘਣਤਾ 0.74 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਗੈਸੋਲੀਨ 3.09 ਗ੍ਰਾਮ CO2 ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਐਕਸਯੂ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਕਸ * ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ = ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ = ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.ਇਹ 2.28 ਕਿਲੋ 2280 / 44 * 25 = 1295 L ਦੀ CO2 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਖਪਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਚਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸਐਕਸ ਲਈ: CO2 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ 2 / 162 = 114 ਹੈ
ਇਸ ਲਈ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ * ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ = ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਐਕਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.ਐਕਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੜ ਗਿਆ.

ਸਿੱਟਾ

1 L ਗੈਸੋਲੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CO2 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ.

ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ "ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ" CO2), ਇਹ ਉਹ CO2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ.

ਹੋਰ ਈਂਧਣ ਲਈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬੱਸ n ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੈਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਲਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ energyਰਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ CO12 ਦੇ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਧੂਰੇ ਬਲਨ (ਸੀਓ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਦਰਸ਼ (ਨੈਕਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ.

ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *