ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

Le ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ (CSE) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਵਰਕਸ ਕੌਂਸਲ (CE) ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ (CHSCT)। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਸੀਐਸਈ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ. 2021 ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 79,5% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ (1) ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ. ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ CSE ਸਿਖਲਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (SSCT)।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਗਾਰਡ ਮਰਮੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਖਬਾਰ ਲੇ ਮੋਨਡੇ ਵਿਚ ਇਕੋਨੋਜੀ

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ. ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ CSE ਦੁਆਰਾ, ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
  • ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ
  • ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮ ਦਾ ਸਮਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ CSE ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੁਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਖਲਾਈ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰੋ CSE ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀਆਂ
  • ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
  • ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (CE ਅਤੇ CHSCT) ਦਾ ਵਿਲੀਨ CSE ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 2023 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ CSEs ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ (2)।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Opé2017, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੋਤ: 

(1): https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-instances-de-representation-des-salaries-dans-les-entreprises-en-2021

(2): https://www.clesdusocial.com/renouvellement-des-cse-c-est-fin-2023-que-l-essentiel-se-passe

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *