ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਕਿਸਮ


ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:

ਸਟੋਵ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਾੜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ?

ਪਾਠਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ "ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ" ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ: ਇਸੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਚੋਣਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ forum ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ.

ਲੱਕੜ ਦੇ-ਬਲਦੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਰਤਿਆ: ਮੁੱਖ ਜ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਜ ਗਰਮ ਹਵਾ?

2 ਵੱਡੇ ਹੀਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਕੜ

A: "ਵਿਅਕਤੀਗਤ" ਹੀਟਰ; ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਗਰਮ" ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.

A1: ਸਟੋਵਾ, briquettes ਜ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਾ ਲਾਗ

A2: ਗੋਲੀ ਸਟੋਵਾ

A3: ਗਰਮ ਪਾਣੀ (ਹੀਟਿੰਗ ਜ ਗਰਮ ਪਾਣੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤਸਲੇ

A4: ਲੱਕੜ ਦੇ-ਬਲਦੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ

ਬੀ: ਇੱਕ ਮੱਧ ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੰਤਰ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ); ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਵ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ.

2 ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਟੋਵਾ ਪਹਿਲੀ ਕਮਰੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਮੱਧ ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ 1ere ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜੰਤਰ ਵੰਿਡਆ.

ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਰ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ,, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

- ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ,
- ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ (ਅਕਸਰ ਕਈ ਊਰਜਾ ਨਾਲ hybridized: ਲੱਕੜ ਦੇ + ਗੈਸ ਅਤੇ / ਜ ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ
- ਘੱਟੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਟੋਵਾ ਦੀ,
- "ਬਰੈੱਡ ਓਵਨ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ" (ਅਕਸਰ ਪੁੰਜ ਦੇ ਸਟੋਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ!) ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ,
- ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ "ਹੱਬ" ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਵ (ਵੇਖੋ "ਬਾਰਬਿਕਯੂ" ...) ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ odors ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਹਨ?ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ forum ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ (ਚੋਣ, ਸ਼ੱਕ ...): forum ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਣ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ.

ਲਿੰਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ

1) ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ:

- ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਬੋਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ "ਫਲੈਮਮ ਵਰਟੇ" ਲੇਬਲ
- ਮਦਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਲਾਹ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਣ ਸਟੋਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੋ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਚੋਣ

ਲੱਕੜ ਨਾਲ 2 ਹੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦਿਨ:-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ:

- ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ: ਚਿਮਨੀ ਅੱਗ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪ
- ਰਾਿਵਗਰੀ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ
- ਘੱਟੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ: ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸਕੀਮ

3) ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ:

- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

4) ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਫੀਡਬੈਕ:

- ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਾਸ ਵਿਚ Alsace ਦਾ ਚ
- ਸਾਡੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ Deom Turbo ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮਾਊਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਟੋ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
- ਸਾਡੇ ਬਾਇਲਰ ਸਟੋਵ Turbo Deom ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਸਲ ਝਾੜ
- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਫੋਰਮ

ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *