ਬਾਲਣ ਦੇ ਕਿਸਮ


ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:

ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਪਾਠਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ "ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ" ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ: ਇਸੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਚੋਣਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ forum ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ.

ਸਾਰ

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਲਣ ਦੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਗ

- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੱਕੜ ਚਿਪਸ = ਹੋਰ ਜ ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜ ਚਿਪਸ. ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਕਰ੍ਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

- ਘੱਟੇ ਜ ਲੱਕੜ ਘੱਟੇ ਧੂੜ (ਆਰਾ) ਤੱਕ ਕੀਤੀ. ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ 6 ਜ 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ ਘੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਆਰ ਦੇਖੋ) ਹੈ. ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ fritage (ਸੰਕੁਚਨ) ਕੋਈ ਗੂੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਜਿਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਉਲਟ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਘੱਟੇ ਲਈ ਮਿਆਰ.

- ਸਟਿਕਸ ਜ ਲੱਕੜ briquettes: ਤਕਨੀਕ ਘੱਟੇ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ briquette ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸੰਕੁਚਿਤ ਲੱਕੜ briquettes
ਕੰਪਰੈੱਸ ਲੱਕੜ briquettes ਦੇ Bigbag

ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ

- ਇਸੇ ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ?
- ਕੁਝ calorific ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ.
- ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਬਾਲਣ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਦਰਜਾ
- ਊਰਜਾ ਭਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
- 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਈ.ਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬੋਧ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀਟਿੰਗ
- ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਘੱਟੇ ਲਈ ਮਿਆਰ.
- ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ
- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਰਮ
- ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਲਿੰਕ

1) ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ:

- ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ? (ਸਟੋਵ, ਬਾਇਲਰ ਜ ਬਾਇਲਰ)
- ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਬੋਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ "ਫਲੈਮਮ ਵਰਟੇ" ਲੇਬਲ
- ਮਦਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਲਾਹ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਣ ਸਟੋਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੋ
- ਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੀਟਰ ਲੱਕੜ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਚੋਣ

ਲੱਕੜ ਨਾਲ 2 ਹੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦਿਨ:-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ:

- ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਦੇ ਭਾਅ
- ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ: ਚਿਮਨੀ ਅੱਗ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪ
- ਰਾਿਵਗਰੀ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ
- ਘੱਟੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ: ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸਕੀਮ

3) ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ:

- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਯੂ-ਿਨਕਾਸ

4) ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਫੀਡਬੈਕ:

- 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਖਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਾਇਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
- ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਾਸ ਵਿਚ Alsace ਦਾ ਚ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
- ਸਾਡੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ Deom Turbo ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮਾਊਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਟੋ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
- ਸਾਡੇ ਬਾਇਲਰ ਸਟੋਵ Turbo Deom ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਸਲ ਝਾੜ
- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਫੋਰਮ

ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *