ਡਾਊਨਲੋਡ: ਰੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ


ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 2007 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੈਡਰਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ 2007 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.

ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਧਿਐਨ, ਦੁਰਲੱਭ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ km.passager ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ. ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਲਈ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਜਾਣ-ਪਛਾਣਸੜਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਈ 2001 ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 50% ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਸਾਲ 1998 ਸਾਲ 1999 ਅਤੇ 2000 ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ.

ਇਹ ਟੀਚਾ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ '2010 ਰੁਖ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ' ਚ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਫ਼ਾਰ ਫਰਵਰੀ 25 2002 ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਖੂੰਜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ, ਸੰਘੀ ਖੇਤਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਥਾਨਕ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਯਤਨ 2005 ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਘੱਟ 27,5% ਔਸਤ ਹੈ 1998 - 2000, ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੀਜੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਘਟੀ. ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2000 ਅਤੇ 2005 ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ. ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਵਾਧੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CFSR) ਮੌਜੂਦ ਨਵ ਿਸਫ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਹਨ.ਪਰ ਬੈਲਜੀਅਮ 50% ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਾ 500 ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ 2015 ਸੜਕ ਮੌਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਰਨਣ ਦੁੱਖ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਡੈਬਟ ਆਨ forums: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਫਾਇਲ ਡਾਊਨਲੋਡ (ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ): ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ ਅੰਕੜੇ

ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *