ਬਚਨ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ


ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ.ਈ ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ heats!

ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਝਲਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

11 2001 ਅਕਤੂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ENSAIS ਨੂੰ 30 ਲੋਕ ਨੇੜੇ Pantone ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ. ਇਸ ਕੰਮ (ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਨਹਾਰ ਪਹਿਲੂ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ. ਸ੍ਰੀ Pantone ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ) ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਖੋਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ANVAR ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ENSAIS ਕਰਨ ਲਈ "ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਸੀ". ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ... ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ANVAR ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ.ਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ (ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ. ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ: "ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? "
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ demmandant ਕੇ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ! ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ.ਈ ਸਾਬਤ ਇੱਕ ਫੈਕਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਮੇਰੇ ਲਈ) ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ!

ਏ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ.ਈ ਦੀ ਫੈਕਸ ਕਾਪੀ ਵੇਖੋ

ਸਿੱਟਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ...

ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ?


ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *