ਸਮੁੰਦਰ: ਹੱਲ?


ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਬਚਾਅ ਤ ਅੰਸ਼
ਸਮੁੰਦਰ 1989 ਜ਼ਿਬਰਾਏਲ Ferrone ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਾਰ

- ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਆਤਮਿਕ
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋੜ
- ਗਤੀਆਤਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ
- ਪ੍ਸਤਾਚਿਤ ਹੱਲ਼
- 1989
- ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਆਤਮਿਕ

ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ kinetics ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੁ ਗਣਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਗਲੋਬਲ ਲਾਗੂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ:
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਨੂੰ 3 ਜ 4 ਅਰਬ ਵਾਹਨ ਹਰ 15 ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ 150 ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ 5 ਨੂੰ 10 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਝੁਕਾਓ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, matchisme ਨੂੰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ, ਇੱਕ jouet- ਨਾ -pourtant ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਮਾਰੂ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ "ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ" ਅਕਸਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਕਾਈ: ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਤੱਕ, ਹਾਦਸੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ, ਆਰਾਮ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਇਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਤੀ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ.

ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ, ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਬ ਹੈ.
ਇਹ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਹੈ:
- ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ InterContinental ਸਫ਼ਰ ਜ ਛੋਟੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ;
- ਵੱਡੇ ਜ ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ;
- ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਹਵਾਈ - ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ;
- ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਈ ਹੋਰ ਜ ਘੱਟ ਮੱਧਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ;
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਹਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ;

ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਰੀਵਰਤਿਤ ਹਨ.
ਅਜਿਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਬਣ; ਦਰਅਸਲ, exponential ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਜੈਸਟ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ.
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਹਨ:
ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿਚ; ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਸੰਭਾਲ; ਗਰੀਬ ਚੁਣਾਵੀ ਵਿੱਚ; ਬੁਰਾ ਰੁਕਾਵਟ 'ਤੇ; ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਾਹਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ; ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ; ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-; ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ.
ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਵਧਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Asphyxia ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਣਿਜ, ਮੈਸਿਡੋਨਿਆ, ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਧੁੰਦ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਪੈਲੀਟੀਅਟਿਵ ਵਿਚ, ਜੀ. ਬੇਅ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ "ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੈਨੀਟਿਕਸ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਆਤਮਿਕ ਅਸੂਲ

- 1 ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ.
- 2 ਵਾਹਨ ਵਾਰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਅਨਲੋਡ ਲਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- 3 ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਬਿਨਾ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- 4 ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਬੂਲਸ, ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- ਇੱਕ 5 unimpeded ਜਨਤਕ ਵਰਤਣ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- 6 ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- 7 ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- 8 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ deferential ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਕਿ ਉਦਾਸ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.
Corporatism ਲਾਭਦਾਇਕ ਚਾਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ; Aérotrain; ਏਰੀਅਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ; ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੂਹਕ ਪਾਰਕਿੰਗ; ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ; ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਜ਼ਮੀਨ ਲਹਿਰ (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ); ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ; ਉੱਪਰ ਅਤੇ SNCF ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰਸਤੇ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਖਾਲੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਢੰਗ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਢੰਗ ਨਗਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ.
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ camouflables ਕਹਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ.
ਰੋਡ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਲੰਬਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ: Sens interdit, ਤਿਕੋਣ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕੁੜੀ ਕੁੱਲ 20% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ.
ਜੰਗਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਾਰਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ.
ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਵਹੰਗੀ: decluttering ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪਸੰਦ ਉਪਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਹੈ French ਇਨਕਾਰ ਹੈ.
ਜੇ ਹੈ French ਇੱਕ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਗੁਆਢੀਆ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਕੀ, ਸਿਰਫ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ Peugeot ਦੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਪਾਨ ਕੈਡੀਲੈਕ ਅਤੇ ਫੇਰਾਰੀ ਇੱਟਰੱਪਟ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੌਬੀ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ, ​​ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ. ਮਾੜੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ,, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੁਰੀ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ.
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1960 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, "ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੇਖ" 1972 ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ.
ਪਰ ਇਹ ਕਾਢ ਦਾ ਤੱਤ ਸਿਰਫ਼, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ.
ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਮੂੰਹ ਜ ਇਸ ਛਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ.
ਜ਼ਰਾਰ NICE ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 35 ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ 1989 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ 1960 ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. Leonardo da Vinci, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਲ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਚ ਵਾਹਨ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੇਨਿਸ, ਫ੍ਲਾਰੇਨ੍ਸ ਅਤੇ ਜੇਨੋਵਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰ, Ferone de la Selva ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਛਾ ਉਦੇਸ਼, ਹਾਈਲਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਬਿਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇੱਥੇ ਸੂਚੀ, 1989, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ਼

ਜ਼ਬੂ: ਤਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ * ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਟ ** ਵਧੀਆ ਕਰ, *** ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ:
1 - ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ '**
2 - ਚਮਕ ਅਤੇ "ਕਾਲਾ ਮੋਰੀ" ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਰਿਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ
3 - ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ *
4 - ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ **
5 - ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ **
6 - ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ***
7 - ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਰਗ **
8 - ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਹਟਾਉਣ **
9 - ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਬੋਧ **
ਭੜੱਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ superposed ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ 10- ਸਰੂਪ
11- ਚੌੜਾ ਪੁਲ **
ਬੰਦ ਕਰੋ ਰੈਮਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਦੇ 12- ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ.

13 - ਚੁੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ axes, ਕਾਰ ਪਾਰਕ, ​​ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ. **
ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 14- ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਹੈ. **

TRANSIT
1 - ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ *
2 - ਆਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ *
3 - ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਕੂਲ **
4 - ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਉਮੀਦ **
5 - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਪ ਸੈੱਟ ਕਰਨ **
6 - ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ Decker ***
7 - ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ *
8 - ਨਵ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ *
9 - ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ *
SNCF ਅਤੇ RER ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 10- ਇੰਟਰਕੁਨੈਕਸ਼ਨ **
11- ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ SNCF, ਮੈਟਰੋ, ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਨਤਾ ਲਈ **
12 - ਦੀਪਾਲੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ, ਅਯੋਗ ਲਈ ਅਸੈੱਸਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰੱਖਣ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਵਾਜਾਈ
1- ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰ **
2- ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਟ, driverless, ਸਵੈ-ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ***
3- ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਰੈਂਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੈਟਟਾਂ ਲਈ "ਕਲੱਬਾਂ" ਦੀ ਰਚਨਾ ***
4 - ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ "ਚੰਗੀ ਪਾਰਕਾਂ" ਦਾ ਵਿਕਾਸ ***
5 - ਰੂਪੋਸ਼ ਸਮੂਹਕ ਖੇਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ humanized **
6 - ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਰਜੀਹੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ **
7 - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਏ, ਸੰਭਵ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੇਨ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ***
8 - ਗਾਰਡਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ - Terraces ਉਚਾਈ ਉੱਚਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਕ੍ਰਮ ਭਾਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ - ਭਾਰੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਲੈਸ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ **
9 - ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰੋਡ / ਰੇਲ **
10 - ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ: **
11- ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ "ਸਮੂਹਿਕ" ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ **
12 - ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹੇਠ ਦੁਹਰਾਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ***
13 - ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ - ਪਹੁੰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ***
14 - ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਕੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ **

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ
ਜ਼ਮੀਨ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟਰ, ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ, ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਨਾ' ਤੇ 1 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਵਾਹਨ ਦੀ 3- ਵਿਕਾਸ ਕਸਬੇ; **
ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ 2- ਵਿਕਾਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ; **
3 - ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ: ਬਿਜਲੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, inertial ਇੰਜਣ, ਸੰਕੁਚਿਤ ਗੈਸ **
4 - ਵਿਕਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਮੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ; ***
5 - ਸੁਧਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੀਰਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ; *
6 - ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ; ***
7 - ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ; ***
8 - ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ; *

ਡਰ੍ਾਈਵਰ
1- ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ: ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ; ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ***
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 2- ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ; **
3- ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਡੀ ***
4 - ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ "ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ" ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ **
5 - ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ HGV: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਈਵੇਅ ***
7 - ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਇਸੰਸ: VL ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ; ਟਰੈਕਟਰ limber ਬਿਨਾ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਪੀ ਐੱਲ; ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ PL ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ. **
6 - ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ***
7 - ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ **
ਗੇਅਰ ਵੱਡਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 8- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ;
9- ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਜ ਨਜ਼ਰ, ਸੰਸਕਾਰ, ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ; ***
ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ progressions ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ 10- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਸਟਰ; ***
11- ਲਾਜ਼ਮੀ Breathalyzer ਹਾਦਸੇ; *
12- ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਕਟ ਜਵਾਬ ਲਈ ਗੱਡੀ ਲਾਇਸੰਸ' ਤੇ ਇੰਕੋਡ ਜਾਣਕਾਰੀ; (ਹਰੇ ਕਾਰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) *
ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ 13- ਇਨਾਮ: **
ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ 14- ਦੁਹਰਾਈ **

1989

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੈ French ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਸਲਰ ਕੇ ਲਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਤਸੁਕ ਹੈ.
DOMINATI ਜਾਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੈਰਿਸ councilor, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰੈਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਉਸ ਨੇ 100 000 ਸਤਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 60 000 40 000 ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਤਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਬਰ ਵਾਹਨ impounding, ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕੰਧ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈ: ਟਰੱਕ - ਕਰੇਨ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 700 ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ undetectable ਰਾਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ Ile ਦੇ ਫ੍ਰੈਨ੍ਸ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਡਰ ਟੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਾ ਸਿਰਸੀਵਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ.
ਪ੍ਰਮੁੱਖ drivel ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਡੇਨਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੁੱਤੀ ਯਾਦ ਹੈ.
ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰਕਤਹੀਣ ਸੀ; ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਨਿਰਣਾ. ਕੁਝ WAGs handymen ਸਨ, ਬਦਲੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜੰਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ.
ਹੋਰ ਖੁਸ਼: impoundment, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ,, ਜਾਇਜ਼ ਅਗਵਾ, ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾਵੇਗਾ. ਟਾਯੂਲਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਿੰਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸ੍ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਨ.
ਪਾਰਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ.
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 720 000 240 000 ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਨ.
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ, ਆਮ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ.
ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ "ਵਿਕਾਸ" ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਾਮੀ ਘਾਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ.

ਕੁਝ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰ

1- ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਲੋਜ਼ - ***

ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਵਿੱਚ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 9 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ, G. Beau ਖੂਹ 41 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ 20 ਜ 30 ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਸੰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸੀ. ਖੜੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰ ਛਡਦਾ.

2- ਹਵਾਈ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ***

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਣਤਰ ਕੰਜੈਸਟ ਸੜਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਨਵ ਪਰਿਸੰਚਰਣ ਵਪਾਰਕ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਫੁੱਟਪਾਥ ਇਨਾਮ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਟਰੈਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਾਰਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਉਪਭੋਗੀ.

3- ਓਵਰਹੈੱਡ ਏਰੀਅਲ ***

RATP ਅਤੇ SNCF ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜ ਗਲਤ, ਮੋਨੋਰੇਲ. ਇਹ ਕਾਢ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ. ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਕਲਾਸਟਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਪਰਿਪੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੈਬਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਭਾਰਿਆ ਰੇਲ ਸ਼ਤੀਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁਅੱਤਲ ਰੇਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ. ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੈਟਰੋ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਹਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ 4- **

ਮੈਟਰੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਡੂੰਘੇ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ 1 ° ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ, ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ - ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ' ਤੇ ਬਾਗ ਜ ਉਚਾਈ. ਬਾਗ - - ਸਰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਵਿਸ਼ਾਲ Terraces ਨਾਲ Apartments ਨੂੰ.5- ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਾ ***

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵ ਸੰਕਲਪ ਉਭਰਿਆ: ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਪ ਵਸੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਰਾਤ, ਪੀਕ ਬੰਦ, Electricité ਦੇ ਫ੍ਰੈਨ੍ਸ kilowatts ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ. ਖੋਜੋ wego.co.in ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਦਾ, ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਜ ਮਿਆਰੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋਡ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਊਰਜਾ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰ. ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਵਾਤਾਵਰਣ ਊਰਜਾ ਬਚਾਅ ਤੀਹ ਸਾਲ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੋਜਰ Marjolaine ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼!

6 - ਯੂਜ਼ਰ ਕਲੱਬ **

ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰੈਂਟਲ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ "ਸ਼ੇਅਰ ਟਾਈਮ" ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹਨ.

7 - ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ***

ਹੈ French ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ French ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲ. ਇਕ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ.

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ "ਖੋਜਕਰਤਾ", ਜੋ ਕਿ ਕਾਢ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ confuses "ਇੰਵੇਟਰ" ਹੈ "ਇੰਜੀਨੀਅਰ" ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ "ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ" ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਜ ਲਗਭਗ, ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਗਰੀਬੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਿਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ, ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਹੱਲ. ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਫਲਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਹ ਜਿਬਰਾਏਲ Ferrone Rendez ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜ਼ LEPELTIER, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ Vincent Bollore ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ. "ਬਿਜਲੀ CAR ਮਿੱਥ ਜ ਅਸਲੀਅਤ" 09 11 2004.


ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *