ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਅਰਥ


ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:

1 ਪੇਜ ਤੇ: ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ: forum ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ

3) ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਮਾ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ: ਕ੍ਰਿਸਮਸ.) ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰਾਲੀ ਹੈ.

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਮੁਦਰਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ.ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਫਸਿਆਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ. ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਬਾਇਕਨੋਟਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਨੋਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਧਨ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਅਧਾਰ ਹਨ. ਮੁਦਰਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਧਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ)

ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੱਦ ਹਨ:
-ਬੈਕਨੋਟਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਧਨ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ
- ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੈਸਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਮੁਦਰਿਕ ਅਧਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਰੂਪ.

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. MFIs ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੁਦਰਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ.

ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ). ਮੌਨੀਟਰ ਬੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਮਐਫਆਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਮਐਫਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਦਰਿਕ ਅਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੇਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ.

ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ' ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

4) ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਅਨੁਕੂਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਏ (ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ)

ਉਦਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ
ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ

ਕੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ
ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ: ਉਦਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਨੇਸ਼ੀਅਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ: ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜੇ ਬੀ ਸਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗੀ
ਕੀਨੇਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਲਈ: ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖਪਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੈਸਾ ਦਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ.ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ -> ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ -> ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ -> ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੌਦਰਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ -> ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ -> ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ -> ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ -> ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ -> ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ

ਹੋਰ: forum ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ

ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *