ਹੈ French ਚਾਰਟਰ

2004 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

“ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕ,

“ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ,

“ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ;

“ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਅਟੁੱਟ ਹਨ;

“ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ;

“ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿਓ;

“ਉਹ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

“ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

“ਟਿਕਾable ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਜੂਦਾ energyਰਜਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

“ਘੋਸ਼ਣਾ:

“ਕਲਾ. 1. - ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

“ਕਲਾ. 2. - ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ.

“ਕਲਾ. 3. - ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

“ਕਲਾ. --. - ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

“ਕਲਾ. --. - ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ theੰਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਣ, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਅਰੇ Langlois ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਿਨਾ ਗੱਡੀ

“ਕਲਾ. 6. - ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾable ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ.

“ਕਲਾ. 7. - ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ.

“ਕਲਾ. 8. - ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

“ਕਲਾ. 9. - ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

“ਕਲਾ. 10. - ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. "

ਅਨੁਸਾਰ: http://www.assemblee-nationale.fr/

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *