ਸੁਸਤ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰੇ

ਡੀ ਪੋਟੇਜਰ ਡੂ ਪੈਰੇਸਿਕਸ, ਡਿਡੀਅਰ ਹੈਲਮਸਟੇਟਰ (ਉਰਫ ਡੀਡ 67) ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ (ਆਂ) ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ "" ਪੋਟੇਜਰ ਡੂ ਲੇਸੇਕਸ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ isੰਗ ਹੈ" ਜੈਵਿਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ "(ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਬੇਸ਼ਕ, ਰਸਾਇਣਕ) […]