ਡਾਊਨਲੋਡ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਪ ਪੁੰਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ CSTC ਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ Bogdanova, ਯੋਏਲ Moreau ਅਤੇ ਰੇਮਿ Guillet (ਪੇਪਰ 2014, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ) ਜੂਨ 7 2014, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਪ ਨਵ ਪੀੜ੍ਹੀ ICCS ਜਨਤਕ Goussainville, France ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਪੰਪ ਚੱਕਰ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਪ ਪੰਪ ਹੈ France ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ. 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਇਸ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰਮ [...] ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ