ਆਲਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, Olivier de Schutter

, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ (ਸਿੱਟਾ) ਖੋਲੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਕੇ Olivier ਦੇ Schutter (ਜੀਨ Ziegler ਦਾ ਵਾਰਸ). ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ [...]