ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ: TIPP-ICT ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ TICPE ਬਣ?

ਯੂਐਫਸੀ ਕਿ Que ਚੋਇਸਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਆਈਪੀਪੀ / ਟੀਆਈਸੀ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਕਸ / ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਪਤ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਟੀਆਈਸੀਪੀਈ (Energyਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਪਤ' ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਕਸ) ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ (ਅਣਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ) ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਇਦ […] ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ