ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਦਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਲਐਲਡੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਲੱਭੋ।

ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ LLD ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੱਭੋ

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਐਗੀਲਾਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਮਾਰਕੀਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। Agilauto ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਤ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Agilauto ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ LLD ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਮੈਸੇਸਰਚਿਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡੈਮਲਰ ਬੈਂਜ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ

ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਆਕਾਰ, ਕਿਸਮ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਲੀਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਲੀਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਰਦੇ

ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਲੀਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GPS, ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਬਾਕਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ: ਕਲਰਜਟ 9 ਬੀ 130 ਐੱਚਪੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਜਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ

ਫਲੀਟ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਰੈਂਟਲ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *