ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਦਾਨ

2011 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ. ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਡੀਡੀਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਭਾਅ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਅਤੇ 600 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਇੱਕ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ. ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਸਹੀ cerੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ. ਕੋਫਰਾਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਉਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: SMOG, NOx ਅਤੇ CO ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਗਲੇਸ਼ੀਨ ਬਲਣ

ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਜੇ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਸਤਾਖਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ. ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਇੱਕ energyਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਸੰਭਵ ਨੁਕਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪਲਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰਬੋਰਡ ਦਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਦਾਨ

2013 ਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ.

ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਐਸਬੈਸਟਸ

ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸਬੈਸਟੋਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

CREP (ਲੀਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ)

ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਵਿਚ ਲੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਦਿ.

ਗੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਬਿਜਲੀ ਨਿਦਾਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ.

ਨਿਦਾਨ ਸਫਾਈ

ਇਸ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪਰਕ ਲਾਗੂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਪੱਕਾ ਨਿਦਾਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਇਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਦਰਮਿਆਨੀ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬੁਰੀਅਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਜਾਈ (ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੀਮਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਲੱਕੜ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ

ਈਆਰਪੀ ਨਿਦਾਨ

ਵਿਕਰੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਿਕਾਸ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੈਰੇਜ਼ ਲਾਅ

ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਸਿਰਫ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਲੰਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਿਤਿਜੀ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ.

Le performanceਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਦਾਨ

ਇਹ energyਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਦਾਨ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2013 ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਪਤੀ ਦੀ energyਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਹੇਠਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੈ.

ਇੱਕ ਸਵਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਰ forums

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *