ਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ D35 NF-376 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਸਟੋਵ '

ਕਰਨਾ NF-D35 376 ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਸਟੋਵ 'ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਸਟੋਵ 'ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਪਾਠਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ "ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ" ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ: ਇਸੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਚੋਣਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ forum ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ.

ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ (ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਲੱਕੜ ਦੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੌਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿੱਕੇਟ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ "ਸਪਸ਼ਟ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਕੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਲੱਕੜ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਪਾਵਰ ਵਕਰ ਇੱਕ ਗੌਸ ਕਰਵ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.

ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਯੰਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਂ.

ਸਾਨੂੰ X ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਲੇਖ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ: Deville.

ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੋਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੱਕੜ ਘੱਟੇ

ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਤਮ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਮਿਲਤ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਿਆਰੀ NF ਡੀ 35376 (ਸਾਰੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮਿਆਰੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ.

ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ “ਨਾਮਾਤਰ” ਅਤੇ “ਅਧਿਕਤਮ” ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਫਰਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਭਰਮ” ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। "

ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਤਮ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਕਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ.

ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਜਾਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਆਮ operatingਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਤ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 250% (2.5 ਗੁਣਾ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ (ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ).

ਇਹ ਕਰਵ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ, ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ averageਸਤਨ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

NF-D35 376: ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 2 ਸੰਕੇਤ

ਸਹੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ.

ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਕ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ: ਇਕਸਾਰ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ.

ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਹਰੇਕ ਜੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਸਟੋਵ 'ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਲਿੰਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ

1) ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ:

- ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ? (ਸਟੋਵ, ਬਾਇਲਰ ਜ ਬਾਇਲਰ)
- ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਬੋਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ "ਫਲੈਮਮ ਵਰਟੇ" ਲੇਬਲ
- ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਣ ਸਟੋਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੋ
- ਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੀਟਰ ਲੱਕੜ
- ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਚੋਣ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Energyਰਜਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣ

ਲੱਕੜ ਨਾਲ 2 ਹੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦਿਨ:-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ:

- ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਦੇ ਭਾਅ
- ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ: ਚਿਮਨੀ ਅੱਗ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪ
- ਰਾਿਵਗਰੀ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
- ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
- ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ: ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

3) ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ:

- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਯੂ-ਿਨਕਾਸ

4) ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ:

- ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਾਇਲਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
- ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਐਲਸੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਬਾਇਲਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ
- ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਹਾ houseਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
- ਸਾਡੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ Deom Turbo ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮਾਊਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਟੋ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
- ਸਾਡੇ ਬਾਇਲਰ ਸਟੋਵ Turbo Deom ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਸਲ ਝਾੜ
- ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਫੋਰਮ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *