ਖੋਜ 1 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਕੇ LABBE
22/01/18, 10:27
ਫੋਰਮ: ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ
ਵਿਸ਼ਾ: ਫ੍ਰੀਮਨ 14 CF ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ
ਜਵਾਬ: 0
ਵਿਚਾਰ: 2248

ਫ੍ਰੀਮਨ 14 CF ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ

Bonjour à tous, J'ai ce chauffe-bain depuis quelques années. j'ai déjà changé 3 fois la membrane, dont la dernière il y a 5 ou 6 mois. Avant hier, il marchait normalement, la bouteille était pleine (butane), et, tout d'un coup, il s'est arrêté. Résultat : 1 cran du bouton, mise en route de la veille...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ