ਖੋਜ ਪਾਇਆ 2 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ Surrend
14/12/13, 12:04
ਫੋਰਮ: ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਦੀ ਖਪਤ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ
ਵਿਸ਼ਾ: ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਜਵਾਬ: 60
ਵਿਚਾਰ: 718958

fabriquer un densimetre n'est pas facile : si il n'est pas en verre soudé d'une seule piece son volume ou son poid change n'importe comment solution originale : plonger un poid dans l'alcool a mesurer suspendu par un fil très fin et utilser une petite balance electronique pour mesurer le poid appar...
ਕੇ Surrend
13/12/13, 19:30
ਫੋਰਮ: ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਦੀ ਖਪਤ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ
ਵਿਸ਼ਾ: ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਜਵਾਬ: 60
ਵਿਚਾਰ: 718958

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਐਲਮੇਬੀਕ

il ya aussi la méthode cocotte minute équipée d'un tchou-tchou ET d'une valve de surpression (quasi obligatoire si un bout de poire vient boucher la sortie du tchou-tchou), un tuyau qui sort droit du tchou-tchou de quelques cm, un angle de 135° je crois, puis redencente sur un serpentin, refroidit ...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ