ਵਾਪਸੀ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਰੂਕੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਈ) ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ: jt.france2.fr

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ (ਈ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਟੀਮ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.

ਸਹੀ ਲਿੰਕ ਹੈ: http://jt.france2.fr/20h

ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਾਓ 20 ਦੂਜਾ (ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ