ਖੋਜ 1 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਕੇ biomic84
09/09/05, 19:05
ਫੋਰਮ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਾਪੇ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ
ਵਿਸ਼ਾ: ਜੌਨ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਵਾਬ: 0
ਵਿਚਾਰ: 3140

Bonjour à tous. voila je m'intéresse au "moteur à eau" de Mr Chambrin (j'ai étudié ses brevets)enfin je cherche à comprendre son fonctionnement (Je connais le moteur Pentone) qui je pense est basé sur le même principe mais le moteur de Mr Chambrin est plus compliqué puisque qu'il possède en plus un ...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ