ਖੋਜ ਪਾਇਆ 19547 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ Did67
06/06/21, 11:03
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 22943
ਵਿਚਾਰ: 2253726

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239) ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ...


ਇਹ ਘੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ!
ਕੇ Did67
06/06/21, 11:03
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 22943
ਵਿਚਾਰ: 2253726

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

ਡਿਡੀਅਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਟ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਰੂਟਸਟੋਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕਿਉਂ ...
ਕੇ Did67
05/06/21, 09:25
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿੰਟਰ 2021 ਵਿਟਾਮਿਨ
ਜਵਾਬ: 103
ਵਿਚਾਰ: 9969

Re: ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰਦੀਆਂ 2021

Les graines sont tombées sur le sol , protégées par le fouillis des tiges et feuilles, puis ont germé tranquilos. Si tu récoltes les graines avant les gelées et les stockes à l'intérieur, c'est galère pour les faire germer ensuite. OK. Merci. Je voulais en être certain, car il me semble que c'est u...
ਕੇ Did67
05/06/21, 09:23
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿੰਟਰ 2021 ਵਿਟਾਮਿਨ
ਜਵਾਬ: 103
ਵਿਚਾਰ: 9969

Re: ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰਦੀਆਂ 2021

Les graines sont tombées sur le sol , protégées par le fouillis des tiges et feuilles, puis ont germé tranquilos. Si tu récoltes les graines avant les gelées et les stockes à l'intérieur, c'est galère pour les faire germer ensuite. Abus de langage de ma part : j'aurai dû dire stratification. Mais j...
ਕੇ Did67
05/06/21, 08:57
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 22943
ਵਿਚਾਰ: 2253726

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

C'est aussi ce que tu expliques dans ta dernière vidéo. Pour mes tomates je ferai un comparatif en fin de saison : sous couvert et en extérieur afin de savoir qui va rattraper qui , comment, et au final combien. Je pense que la saison tomatière aura du plomb dans l'aile cette année. Didier, il exis...
ਕੇ Did67
04/06/21, 21:42
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 22943
ਵਿਚਾਰ: 2253726

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

J'ai donné des plants à ma voisine aussi, mais chez elle en sol nu ça rame, et pourtant mêmes sortes, même date de semis, mêmes conditions de croissance, même climat. En occurrence, je trouve surprenant que tes plants greffés ont plus de mal que les autres. 1) Oui, mais faut dire que tu ne respecte...
ਕੇ Did67
04/06/21, 15:10
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 22943
ਵਿਚਾਰ: 2253726

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Tu as un sol particulièrement drainant ! Là, la combinaison : "humidité mais pas excessive" + "foin" + "chaleur" et c'est les "tropiques"... Minéralisation... Eau... Air dans le sol (ce que nous, en argilo-limoneux, on a du mal à avoir) = cocktail explosif... ...
ਕੇ Did67
04/06/21, 11:38
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 22943
ਵਿਚਾਰ: 2253726

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Oui... C'est déjà la gadoue chez moi - difficile de semer quelque chose ! Je plante, mais cela frise la riziculture et je compte sur la très bonne composition des légumes pour être ainsi "fichus dans de la pâte à modeler" (ce serait plus juste que de dire "planter" !)... Mare de ...
ਕੇ Did67
04/06/21, 09:56
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿੰਟਰ 2021 ਵਿਟਾਮਿਨ
ਜਵਾਬ: 103
ਵਿਚਾਰ: 9969

Re: ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰਦੀਆਂ 2021

ਵਰਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਨਿ Newਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ??? ਘਰ ਵਿਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ "ਫੈਨ" ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ...
ਕੇ Did67
04/06/21, 09:52
Forum : ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 22943
ਵਿਚਾਰ: 2253726

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Pour les scientifiques... Un seul gène chez les plantes pour la croissance et la résistance au stress... + extraction du CO2? https://www.ornl.gov/news/single-gene-boosts-climate-resilience-yield-and-carbon-capture-crops Fais une lecture plus précise : ils prétendent avoir trouver un seul gène qui ...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ