ਖੋਜ ਪਾਇਆ 743 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ VetusLignum
22/06/20, 16:54
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

Le blogueur Nerdhaspower (à qui on doit cette analyse) est probablement chinois, et sa page a été retirée (on ne peut la voir que grâce au cache Google) ; il nous reste à attendre que davantage de chercheurs s'emparent de son argument, et le confirment (ou pas). J'ai vu que Jean-claude Perez (le co...
ਕੇ VetusLignum
22/06/20, 16:44
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

ਟਵੀਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਨੋਟ ਕੱ fromੇ ਗਏ forums a accès restreint pour personnel de santé, et parmi des HYPOTHÈSES qui circulent, dont certaines qui restent à vérifier: published 15 April (USA): ”June 30, 2019, pneumonia of unknown cause at Greenspring, a nursing home 15...
ਕੇ VetusLignum
22/06/20, 16:14
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

Les doutes sur l’existence du RaTG13, c'est quelque chose de grave. On a vu récemment une étude où il était question de presque 100 000 patients, tous inventés. Il est possible, de la même manière, d'inventer la séquence génétique d'un virus, pour faire croire que ce virus existe. https://webcache....
ਕੇ VetusLignum
22/06/20, 11:28
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

” This research focuses on a project connecting these institutions and presents information supporting a potential spillover event due to mishandling of a sample or specimen stored at the WIV in late 2019. This is proposed to have taken place during a review of samples and specimens collected under...
ਕੇ VetusLignum
22/06/20, 11:06
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

Coronavirus : des images satellites suggèrent que l'épidémie aurait démarré à Wuhan dès août 2019 Une étude de la faculté de médecine de l'Université Harvard, aux États-Unis, laisse entendre que les premiers cas pourraient avoir eu lieu "à la fin de l'été et au début de l'automne 2019". D...
ਕੇ VetusLignum
22/06/20, 10:35
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

Coronavirus : des images satellites suggèrent que l'épidémie aurait démarré à Wuhan dès août 2019 Une étude de la faculté de médecine de l'Université Harvard, aux États-Unis, laisse entendre que les premiers cas pourraient avoir eu lieu "à la fin de l'été et au début de l'automne 2019". D...
ਕੇ VetusLignum
19/06/20, 14:14
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

Montagnier (je ne cite plus son prénom pour ne plus me tromper) a travaillé sur les différences entre le SARS-CoV-2 et le RaTG13 ; il y a trouvé des anomalies, et il n’est pas le seul. https://assets.researchsquare.com/files/rs-33201/v1/d78e2bcc-91bd-4246-b4f8-63d2aa8602da.pdf Tout ceci est actuell...
ਕੇ VetusLignum
19/06/20, 13:22
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

OK, mais là tu donnes d'autres références que celles de Montagner, qui d'ailleurs n'y est pas cité. Si il y a des questions et qu'il y a un débat dans la communauté, tant mieux, mais il ne me semble pas qu'on puisse prendre une position définitive à ce stage. Montagnier (je ne cite plus son prénom ...
ਕੇ VetusLignum
19/06/20, 12:54
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

The pairwise comparisons of dN and dS, alongside a dearth of signs of emerging adaptive mutations, suggest that by the time SARS-CoV-2 was first detected in late 2019, it was already well adapted for human transmission to an extent more similar to late epidemic than to early-tomid epidemic SARS-CoV...
ਕੇ VetusLignum
19/06/20, 12:05
ਫੋਰਮ: ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?
ਜਵਾਬ: 585
ਵਿਚਾਰ: 22423

Re: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੂਲ?

Ce qui fait pencher la balance en faveur d’un virus fabriqué, c’est 1) Le fait que le laboratoire de Wuhan (entre autres) manipulait des coronavirus en quoi ça rend probable que celui-ci ait été manipulé ? Eh bien cela veut dire que les virus manipulés existent en laboratoire, il ne leur reste qu'à...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ