ਖੋਜ ਪਾਇਆ 6617 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
10/07/20, 10:56
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: 58
ਵਿਚਾਰ: 4207

ਜਵਾਬ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?

Je ne doute pas que tes maguettes soient heureuses comme des poissons dans l'eau mais là n'est pas la question. Je trouve ce projet techniquement intéressant et vous, tout ce qui vous vient à l'esprit c'est railleries et jugement. Selon des affirmations de Greenpeace « 71% des terres agricoles euro...
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
10/07/20, 01:35
ਫੋਰਮ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅਸਰ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਵਿਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਜਵਾਬ: 3363
ਵਿਚਾਰ: 83819

ਮੁੜ: ਕੋਲੋਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

La tribune du Dr David Samadi le 10 juillet Dr. David Samadi: Let's Admit Hydroxychloroquine Can Be a Lifesaver for Some https://www.newsmax.com/drdavidsamadi/Hydroxychloroquine/2020/07/06/id/975875/ Ce qui me dérange le plus, c'est le fait que l'hydroxychloroquine a fonctionné tout ce temps. Les mé...
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
10/07/20, 01:30
ਫੋਰਮ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅਸਰ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਵਿਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਜਵਾਬ: 3363
ਵਿਚਾਰ: 83819

ਮੁੜ: ਕੋਲੋਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

Il semblerait que le Dr. Anthony Fauci savait que l'hydroxychloroquine fonctionnait contre les SARS-CoV depuis 2005.... Si c'est vrai c'est un bel enfoiré Fauci knew about HCQ in 2005 -- nobody needed to die https://onenewsnow.com/perspectives/bryan-fischer/2020/04/27/fauci-knew-about-hcq-in-2005-no...
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
10/07/20, 01:24
ਫੋਰਮ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅਸਰ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਵਿਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਜਵਾਬ: 3363
ਵਿਚਾਰ: 83819

ਮੁੜ: ਕੋਲੋਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਪਨਾਮਣੀਅਨ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਡੁਅਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਅਤੇ ਐਜੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਨਫੈਕਟੋਲਾਗੋਸ ਪ੍ਰੋਪੋਨਨ ਰੀਟੋਮੋਰ ਯੂਸੋ ਡੀ ਹਿਡ੍ਰੋਐਕਸਿਕਲੋਰੋਕਿਨਾ ਐਨ ਪਨਾਮਾ
https://www.critica.com.pa/nacional/inf ... ama-582924
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
10/07/20, 01:16
ਫੋਰਮ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅਸਰ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਵਿਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਜਵਾਬ: 3363
ਵਿਚਾਰ: 83819

ਮੁੜ: ਕੋਲੋਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

La bi thérapie hydroxychloroquine + azythromicine pour soigner la Covid est compatible avec le succès de la chimiothérapie. C'est toujours mieux que le redemsivir qui tue directement 1 patient sur 3. Les résultats de l'étude ONCOCOVID menée au Gustave Roussy Cancer Campus Combination treatments with...
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
10/07/20, 00:45
ਫੋਰਮ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅਸਰ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਵਿਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਜਵਾਬ: 3363
ਵਿਚਾਰ: 83819

ਮੁੜ: ਕੋਲੋਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲ 19 ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਓਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

De «super» nouvelles du remdesivir choisi comme médicament officiel contre la Covid par l'Europe. Xavier Lescure a du en manger son micro sur BFM, F2, Cnews et cie Quant à Karine elle est aux abonnées absentes 2 dysfonctionnements hépatiques et 2 insuffisances rénales très graves et au final 2 morts...
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
09/07/20, 23:55
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: 58
ਵਿਚਾਰ: 4207

ਜਵਾਬ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?

Monsieur vénère est peut-être jaloux des mécènes et de toutes les associations qui suivent Benoît Noël dans son projet, au lieu de lui souhaiter bonne chance. Je pense sincèrement qu'il va réussir et je sais qu'il a pour habitude de faire des études sérieuses qui donnent des résultats utiles et exp...
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
09/07/20, 17:55
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: 58
ਵਿਚਾਰ: 4207

ਜਵਾਬ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?

https://7img.net/users/1514/33/72/11/smiles/ri4.gif Le pov garçon il est «ébahi» par quelqu'un qui cultive les palmiers en montagne.... Il doit parler de nous... alors https://7img.net/users/1514/33/72/11/smiles/ri2.gif Il ignore que les palmiers sont très résistants au froid pfff comme les arums d...
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
09/07/20, 17:50
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: 58
ਵਿਚਾਰ: 4207

ਜਵਾਬ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?

ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਏਐਚਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ...

ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ... ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੀਗਨ ਹੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਚਿੱਤਰ
ਕੇ ਐਡਰਿਅਨ (ਸਾਬਕਾ- ਨਿਕੋ 239)
09/07/20, 17:20
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: 58
ਵਿਚਾਰ: 4207

ਜਵਾਬ: ਕੀ "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼" ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ?

Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, rappel du projet incluant les rotations de cultures : Leur projet est ni plus ni moins ... c'est un mix Schreber, Mulet et j'ai même cru sentir un poil de Fortier, et qui dit végétal dit forcément Didier et la phénoculture. Donc sur le principe ma fo...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ