ਖੋਜ ਪਾਇਆ 2332 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ jean63
20/10/16, 15:51
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

ça y est j'ai mon broyeur BOSCH AXT 25 TC ! Il ne faut que j'y passe de vieilles branches sèches coupées sur un prunier donc ? 1) Tu nous diras ton avis ? . Je ne vais pas les broyer les branches sèches, j'ai d'autres branches de cerisier et érable + les résultats de taille de noisetier, pommiers e...
ਕੇ jean63
20/10/16, 12:18
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

1) J'avoue ne pas avoir épluché ses vidéos. Si j'ai du temps cet hiver, je vais quand même le faire, car je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas (ou pas bien). 2) S'expliquent alors, avec ce que tu dis, les tuyaux que j'ai vu sur une vidéo (qui n'était pas de lui). 3) Je répondais à Jean 6...
ਕੇ jean63
20/10/16, 12:09
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Ok merci beaucoup. Il y en a effectivement du vieux mais j'attends le frais d'ici quelques jours. En effet, le "vieux" BRF est à considérer comme de la "sciure"... Il a été vidé de ses subtances énergétiques.. Il pourra contribuer à la formation de substances humiques et n'est d...
ਕੇ jean63
19/10/16, 12:15
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Lui ne met pas de foin ni d'eau ! et ça pousse quand même .. semences paysannes : http://sain-et-naturel.com/pascal-poot-francais-arroser.html Pascal Poot est un français qui fait pousser ses légumes sans jamais les arroser ! Sa botte secrète? « Faire exprès de ne rien faire ! » Et cela fonctionne. ...
ਕੇ jean63
23/09/16, 20:41
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Did67 ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ!

C'est comme "allo docteur, j'ai de la fièvre, c'est quoi ?"


ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਾਓ?
ਕੇ jean63
23/09/16, 15:03
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Question : dans mon jardin classique ( prairie passée à la ..... ça tourne et ça broie j'ai oublié le nom), j'ai eu beaucoup de tomates, des pommes de terre, des haricots verts, du basilic, des carottes (à voir) ... le problème ce sont les courgettes et potirons, ils ont grandi normalement en juille...
ਕੇ jean63
23/09/16, 13:32
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Tiens je reçois ce mail d'un site de permaculture où j'étais inscrit avant de venir ici et où il est question d'urine. Ce n'est pas bien sa place ici mais bon il y a peut-être des infos intéressantes. Zut les vidéos ne s'affichent pas, je peux l'envoyer par mail à ceux qui veulent et qu sauront le m...
ਕੇ jean63
23/09/16, 12:09
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

ਪਿਸ਼ਾਬ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ).
ਕੇ jean63
21/09/16, 17:52
ਫੋਰਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਾ: Le Potager du ਸਲੋਥ: ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਵਾਬ: 20445
ਵਿਚਾਰ: 1603164

ਉੱਤਰ: Lazy ਰਸੋਈ ਗਾਰਡਨ: ਬਾਇਓ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ

Réponse ici en anglais, ou en Français mal traduit, là ; nous ne sommes pas fait pour respirer des poussières... En respirant des poussières de foin ou paille etc on peut avoir une contamination pulmonaire par les moisissures présentes dans ces poussières notamment l'aspergillose qui provoque une i...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ