ਖੋਜ ਪਾਇਆ 2 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ Gfaure
28/01/10, 18:29
ਫੋਰਮ: Biofuels, biofuels, biofuels, BTL, ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਦਲ ਇੰਧਨ ...
ਵਿਸ਼ਾ: diester ਜ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ: ਵਿਅੰਜਨ
ਜਵਾਬ: 75
ਵਿਚਾਰ: 155301

ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਧੰਨਵਾਦ
ਕੇ Gfaure
22/01/10, 09:53
ਫੋਰਮ: Biofuels, biofuels, biofuels, BTL, ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਦਲ ਇੰਧਨ ...
ਵਿਸ਼ਾ: diester ਜ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ: ਵਿਅੰਜਨ
ਜਵਾਬ: 75
ਵਿਚਾਰ: 155301

Bonjour. Actuellement nous sommes un groupe de 3 éleves de 1éreS . Dans le cadre du TPE nous avons utilisons l'experience donner dans ce sujet du forum . Par ailleurs nous avons quelques question qui pourrait nous aider. 1)Nous voulons divise les quantités de l'experience par 10 car celle cis sont t...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ