ਬਿੱਲੀ ਦੀਵਾਰ

ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਹੱਲ!

ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ. LPO ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਛੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲੀ)। ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ. ਜੇਕਰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੱਲ ਦੇਖੀਏ...

ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹਨ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਿੱਲੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ !!

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਫਾਈਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਟ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਲਵ, ਜਾਂ ਫੇਲਿਨ ਲਿਊਕੋਸਿਸ। ਇਹ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਊਕੋਸਿਸ (ਫੇਲਵ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲੀਸੀਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹਰਪੀਸ ਵਾਇਰਸ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਜੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਸੂ, ਟਿੱਕਸ, ਕੀੜੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਗੁਆਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. 2021 ਵਿੱਚ, icad (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਛਾਣ ਫਾਈਲ) ਨੇ 67 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਚੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ 000 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਬਿੱਲੀ, ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ: ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੋਗ (Arte ਫਣ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇਗੀ), ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ( ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘਰ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ "ਪਾਥ" ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਓਮਲੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ


ਇੱਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੱਲ ਸਿਰਫ 1m80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਧਾਂ, ਵਾੜਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾਰ ਵਾੜ ਚਿੱਤਰ

ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਜਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਪਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਕਰਣ ਲੱਭਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈ.ਮੀ. ਦੇ 20ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਲੇਕਸੀਗਲਾਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਲਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਜੀਐਮ ਅਤੇ ਡਾਇਓਕਸਿਨਜ਼: ਵਿਸ਼ਵ Monsanto ਅਨੁਸਾਰ. Arte ਫਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅੱਜ ਰਾਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਰੋਲਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਔਸਿਲੋਟ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਉਸਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ (PLU) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ 5m² ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ
  • ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ 12m ਵੱਧ ਨਾ
  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
  • PLU ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਲਈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 6 ਤੋਂ 20m² ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਈ
  • ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 20m² ਦੀ ਸਤਹ ਲਈ
  • 12 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ 20m² ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ?

ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੈਕਜਿੰਗ: ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੰਡੋ
ਜਾਲੀ ਵਿੰਡੋ
ਜਾਲ, ਵਾੜ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ!! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਘੋਲ ਠੋਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਹੱਲ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾੜ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਲਈ…

ਜੇਕਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਕਾਰਰ…

ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੇਰੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ!! ਦਰਅਸਲ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਕਲਚਰ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਲੇਖ. ਚਿਕਨ ਕੋਪ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ, ਨੱਕੜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *