ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ! ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਉਪਕਰਣ? ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.

ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਘਰ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਦਰਅਸਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ. ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਹਰੇ ਘਰ

ਖਾਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ .ਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼. ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਪੰਪ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੋਵ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ: ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ.

ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ

ਆਪਣਾ ਹਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਹੰ .ਣਸਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ. ਬੀਮਾ ਲਈ ਇਹ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਵਰ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲਣਾ: ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?

ਬਾਹਰ ਕੱ claਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਈਕੋਲਾਜੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ claਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦੀ. ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਏ ਬਾਇਓਕਲੀਮੇਟਿਕ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ. ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ energyਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਚੋਰੀ, ਪਤਨ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ.

ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਮ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ?

ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ "ਹਰਾ" ਬੀਮਾ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਾ housingਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਹਾ housingਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ protectੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਘਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਰਸਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇੱਕ "ਵਾਤਾਵਰਣਕ" ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਰਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ.

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ?

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਉਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਫੋਟੋਵੋਲਟੈਕ ਪੈਨਲ
 • ਸੋਲਰ ਥਰਮਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ
 • ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
 • ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ
 • ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਜ਼
 • ਹੀਟ ਪੰਪ

ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ : ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ EDF ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
 • ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ : ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ.
 • ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਂ.-ਗੁਆਂ. ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Saveਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਸਟੇਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਾਇਲਰ

ਟਿਕਾable ਮਕਾਨ

ਕਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਈਕੋ ਸਟੈਂਪਡ ਨਿਰਮਾਣ ਹਨ:

 • ਬਾਇਓਕਲੀਮੇਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ energyਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ exposedੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਆਵੇ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੁਹਾਡੇ energyਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਕਲੀਮੈਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਠੰnessੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
 • ਘੱਟ ਖਪਤ ਘਰ (ਬੀਬੀਸੀ) : ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ reallyਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਬ੍ਰਾਮੀਨਤਾ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ.
 • La ਪੈਸਿਵ ਹਾ houseਸ : ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ theਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ forum ਸਮਰਪਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਮਾਣ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *