ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ.

ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ online ਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਉਣਾ ਏ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ

ਏਲਡੀਏਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਦਸਤਖਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਧਾਰਨ ਹੈ

ਸਧਾਰਨ ਦਸਤਖਤ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ. ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਲ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਧਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਲਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਸਧਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਐਮਐਸ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਘਪਲੇ? ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ

ਸਧਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ. ਇਹ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਚਲਾਨ, ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਨਕਦ ਲੈਣ -ਦੇਣ, ਇੱਕ SEPA ਸਿੱਧਾ ਡੈਬਿਟ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਖੌਤੀ "ਐਡਵਾਂਸਡ" ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ : ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ.

ਏਲਡੀਏਐਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਨਤ ਦਸਤਖਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਉੱਨਤ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕ

ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ

ਯੋਗ ਹਸਤਾਖਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਕਰਮਾਂ (ਨੋਟਰੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਲੀਫਸ, ਆਦਿ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

Les ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਲਾਭ ਹੈ ਸਫ਼ਰ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦਸਤਖਤ ਦੇ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ solutionsੁਕਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ. ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਈਕੋ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ secureੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਓ forum ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *